Xã Triệu Thượng - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ hai - 02/09/2019 14:50
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trước khi về với “thế giới người hiền” đã để lại bản Di chúc lịch sử chứa đựng những nội dung vô cùng to lớn, thiết thực, sâu sắc đối với mỗi người dân, cán bộ, đảng viên của Đảng. Những lời căn dặn trong Di chúc của Người đến nay dù đã nửa thế kỷ nhưng vẫn nguyên vẹn tính định hướng cho công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, đặc biệt là cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Xã Triệu Thượng - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
     Cách đây 74 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta. 
     Cách mạng Tháng Tám thành công đã đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
74 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh biết bao xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả đó là: độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 
     Có được những thành công đó, chúng ta mãi không thể quên  vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại, đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống  ấm no hạnh phúc của nhân dân.
Cho đến những ngày cuối đời, lúc nằm trên giường bệnh, dù phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật, song mỗi khi tỉnh lại, câu đầu tiên Người dành để nói, vẫn là những câu hỏi về tình hình chiến sự ở miền Nam.
      Người không chỉ lãnh đạo đưa cuộc cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà còn để lại một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng năm 1969 mà đến nay và mãi về sau, chúng ta luôn ghi nhớ, học tập và làm theo.
Khát vọng giải phóng miền Nam, niềm tin cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ giành thắng lợi, hai miền Nam Bắc sẽ sum họp một nhà là một trong những nội dung quan trong được Người dặn lại trong Di chúc: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”
     Không chỉ tràn đầy niềm tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cương lĩnh chính trị đề cập những vấn đề trọng đại của dân tộc và quốc tế, vạch ra phương hướng phát triển cho hôm nay và tương lai của cách mạng Việt Nam. Trong Di chúc, Bác Hồ cũng chỉ rõ: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài…” và “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi”. Người cũng thường căn dặn và mong muốn, sau khi chiến tranh kết thúc, cần ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
     Suốt đời phục vụ nhân dân, đất nước, trong Di chúc Bác không đề cập đến “cá nhân” hay “bản thân”, mà nói “về việc riêng”, bởi suốt đời Bác phấn đấu cho hạnh phúc của toàn dân. Cái riêng của Bác hòa trong cái chung của dân tộc. Suốt đời Bác vì dân, vì Nước, vì Đảng, nên không lúc nào Bác nghĩ đến bản thân mình.
    Cho đến những ngày cuối đời, Bác vẫn ấp ủ ước mơ, khát khao cháy bỏng đưa đất nước ta tiến lên "Sánh vai cùng năm châu bốn biển". Và điều mong muốn cuối cùng của Bác, cũng là những dòng cuối cùng Người viết trong Di chúc: “Toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu đoàn kết, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Nửa thế kỷ sau khi Người đi xa, Di chúc của Người đã, đang và sẽ được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nỗ lực thực hiện để xây dựng lại đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Người mong ước.
      Thực hiện Di chúc của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân cả nước đã đứng lên, sức mạnh của cả dân tộc được huy động cao độ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước; bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
      Là địa bàn hoạt động của phong trào yêu nước có từ rất sớm khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Quảng Trị nói chung và Triệu Thượng nói riêng đã sớm trở thành mảnh đất tụ nghĩa, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào đấu tranh trên địa bàn. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc,đã có hàng ngàn người con Triệu Thượng hăng hái lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các mặt trận,với quyết tâm“Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhiều gia đình đã hiến dâng những người thân yêu nhất, ở lứa tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
     Ghi nhớ công ơn của lớp người đi trước, cán bộ và nhân dân xã Triệu Thượng đang từng ngày khắc phục khó khăn, đưa xã ngày một phát triển đi lên.
      Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 05 và đặc biệt là Di chúc của Bác, những năm qua, Đảng ủy xã Triệu Thượng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện Cuộc vận động, đã có nhiều tấm gương điển hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện và làm theo Bác, có thể kể đến như Tập thể Chi bộ Trung Kiên, Chi bộ Thượng Phước, chi bộ Xuân An, Ông Bùi Hữu Thiện - giám đốc HTX Thượng Phước, Thầy giáo Hoàng Như Phú - Trường PTCS Trấm và nhiều tập thể cá nhân khác.
      Những thắng lợi trong năm 2019 sẽ mang ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra tại Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XII. Vì thế, để tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, một số nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng bộ và nhân dân toàn xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới là:    
      Một là, phải xây dựng tư tưởng chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng, ban ngành đoàn thể phải luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, có các giải pháp tích cực để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình hành động Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.
     Hai là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trước mắt là tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề “Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.” vào tháng 9 tới đây.
     Ba là,  Chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; quyết tâm hoàn thành việc về đích Nông thôn mới năm 2019; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh. Thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn đảng bộ.
    Trong niềm tự hào và xúc động thiêng liêng, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. 
     Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. 
     Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tư tưởng sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính mong toàn thể các đồng chí, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết thành một khối vững chắc, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi thử thách, nỗ lực cùng nhau phấn đấu, đưa xã Triệu Thượng ngày càng phát triển đi lên. 
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt! 
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
                                                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây